Verbintenissenrecht

Een verplichting vloeit vaak voort uit een overeenkomst. Dit kan een mondelinge of een schriftelijke overeenkomst zijn. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Maar wat nu als een contractspartij zijn of haar verplichting niet nakomt? Of als er één of meer onduidelijke bepalingen in de overeenkomst zijn opgenomen? In deze en andere gevallen adviseert Van der Leer Advocatuur u graag over uw mogelijkheden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vorderen van nakoming of schadevergoeding wegens wanprestatie. Met de brede kennis die Van der Leer Advocatuur door jarenlange ervaring heeft opgedaan, kan Van der Leer Advocatuur u uitstekend bijstaan in een procedure.

Van der Leer Advocatuur beschikt tevens over specialistische kennis op het gebied van:

  • Onverschuldigde betaling
  • Ongerechtvaardigde verrijking
  • Zaakwaarneming
  • Onrechtmatige daad
  • Risicoaansprakelijkheid